KADEK EVA SULYSTYAWATI; ARISKA, S. N.; RAMADAN, M. A.; SAPAR. INOVASI USAHA SOSIS TELUR MATAHARI (SOLUR MATAHARI) YANG MEMILIKI NILAI GIZI TINGGI. Jurnal Abditani, [S. l.], v. 6, n. 1, p. 26-30, 2023. DOI: 10.31970/abditani.v6i1.191. Disponível em: https://abditani.jurnalpertanianunisapalu.com/index.php/abditani/article/view/191. Acesso em: 22 sep. 2023.